ચાણક્ય મંત્ર

Chirag Thakkar Jay - Translation - Ashwin Sanghi - Chankya's Chant

લેખકઃ અશ્વિન સાંઘી

ભાવાનુવાદ ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’

ગામડામાં જન્મેલ ગંગાસાગર મિશ્ર કઈ રીતે ચાણક્યનીતિ વડે એક બાળકીને દેશનાં વડાંપ્રધાનના પદ સુધી પહોંચાડે છે તેની રસપ્રદ નવલકથા.

આ પુસ્તક ખરીદવાની લિંકઃ

ચાણક્ય મંત્ર

આપની ટિપ્પણી (ગુજરાતીમાં કહીએ તો ટિપ્પણી)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s