મેલુહાના અમર્ત્યો (શિવકથન નવલકથાત્રયી – 1 )

Chirag Thakkar Jay - Translation - Amish Tripathi - The Immortals of Meluha

લેખકઃ અમીશ

ભાવાનુવાદઃ ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’

દંતકથાએ ઈશ્વર બનાવી દીધેલા એ મહામાનવની કથા જેને આપણે શિવજી તરીકે ઓળખીએ છીએ. શ્રી રામે સ્થાપેલા આદર્શ સામ્રાજ્ય મેલુહામાં એવું તે શું થઈ રહ્યું છે કે તેને બચાવવા શિવે આવવું પડે છે?

આ પુસ્તક ખરીદવાની લિંકઃ

મેલુહાના અમર્ત્યો

આપની ટિપ્પણી (ગુજરાતીમાં કહીએ તો ટિપ્પણી)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s