સીતાઃ મિથિલાની વીરાંગના (રામ ચંદ્ર શ્રેણી – 2)

Chirag Thakkar Jay - Translation - Amish Tripathi - Sita Warrior of Mithila

લેખકઃ અમીશ

ભાવાનુવાદઃ ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’

એક ખેતરમાંથી મળી આવેલી બાળકી કઈ રીતે મિથિલાની વડાંપ્રધાન બની? શા માટે બધાં તેને દેવીની જેમ પૂછે છે? કઈ રીતે સીતા પ્રારબ્ધને પુરુષાર્થથી પરાસ્ત કરીને રામની જીવનસંગિની બને છે અને ભારતના પુનર્નિમાણમાં અત્યંત મહત્વની બની રહે છે?

આ પુસ્તક ખરીદવાની લિંકઃ

સીતાઃ મિથિલાની વીરાંગના

આપની ટિપ્પણી (ગુજરાતીમાં કહીએ તો ટિપ્પણી)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s