રામઃ ઇક્ષ્વાકુના વંશજ (રામ ચંદ્ર શ્રેણી – 1)

Chirag Thakkar Jay - Translation - Amish Tripathi - Ram Scion Of Ikshvaku

લેખકઃ અમીશ

ભાવાનુવાદઃ ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’

વિભાજનોથી નબળાં પડી ગયેલા અયોધ્યાને રામ ઉગારી શકશે? લંકાના રાક્ષસ રાજા રાવણથી કેમ આખું આર્યાવર્ત ફફડે છે? શું રામ પોતાના પર લાગેલું લાંછન દૂર કરી શકશે?

આ પુસ્તક ખરીદવાની લિંકઃ

રામઃ ઇક્ષ્વાકુના વંશજ

આપની ટિપ્પણી (ગુજરાતીમાં કહીએ તો ટિપ્પણી)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s